Voor ouders

POMPOEN is het voorleesblad bij uitstek. Iedere POMPOEN biedt minstens een verhaal en meerdere vaste strips om voor te lezen, verschillend in sfeer en stijl.

Een verhaal op papier slaapt. Het moet wakker gemaakt worden door een lezer, een voorlezer, een verteller. Zo’n beetje als Doornroosje haar prins nodig had. Papa, oma of grote zus… grijp die kans! Twee neuzen tussen de bladzijden. De grote voorlezend, de kleine luisterend en plaatjes kijkend.

Wat is kostbaarder dan die 5 of 10 minuten per dag? Geniet er samen van. Want het verhaal is er niet alleen voor je kind, het is ook voor jou. Je moet houden van het cadeau dat je geeft. Je kind hangt pas aan je lippen als je zelf in het verhaal gelooft.

Blijf in de sfeer van een verhaal. Onderbreek je voorlezen zo min mogelijk met opmerkingen, vragen of extra uitleg. Als je een woord tegenkomt waarvan je denkt dat je kind het echt niet begrijpt, vervang het dan door een ander met ongeveer dezelfde betekenis. Maar doe dat niet te snel. Je kind begrijpt meer dan je denkt, een onbekend woord valt meestal vanzelf op zijn plaats. Als je kind jou onderbreekt, mag het verhaal even opzij gezet worden, maar vermijd al te grote uiteenzettingen. Stel de sfeer van het verhaal heilig. Geef het verhaal en je kind de volle aandacht, ga op in een gezamenlijke beleving.

Actualiteit
Een tijdschrift (het woord zegt het al) volgt de actualiteit, de dingen die vandaag de dag spelen. Een kleutertijdschrift als POMPOEN doet dat ook. Maar wat is de actualiteit voor een 3- tot 6-jarige? Die verschilt nogal van de economische, politieke of culturele wereld van een volwassene.

Actueel is POMPOEN natuurlijk in de keuze voor hedendaagse schrijvers en vormgevers die zorgen voor een beeld van de werkelijkheid van nu, op kleutermaat.
Actueel is POMPOEN ook in het volgen van de ontwikkeling van je kind. Direct herkenbaar aan de inhoud is de actualiteit van de seizoenen, gekoppeld aan de natuur en de kalender met de feesten. Elke POMPOEN probeert taal, vorm en waarde te geven aan die tijdservaringen.

POMPOEN is een tijdschrift maar geen weggooiblad dat verdwijnt op de stapel oude kranten. POMPOEN is een bewaarblad. De redactie geeft de POMPOEN een zekere actualiteit. Aan jou de taak die inhoud voor je kind werkelijk actueel te maken. Een verhaal krijgt pas echt zijn waarde als het kan worden gekoppeld aan de eigen ervaringen van je kleuter.

Daarom zijn er verhalen in de groeiende stapel POMPOEN die een tweede, zelfs een derde maal voorgelezen kunnen worden. Verhalen waarvan de betekenis, laag na laag, met de ervaringen van je kleuter meegroeit.
Daarom ook, zijn er verhalen die je soms beter kunt bewaren tot de actualiteit daar is. Wacht tot het moment waarop je kind aan een bepaalde vraag toe is. Gebruik een verhaal om samen taal, vorm en waarde te geven.

Rituelen
De meeste kleuters zijn gewoontediertjes. En als ouder heb je je daar maar aan te houden! Vaste tijden, dezelfde plekken en vertrouwde handelingen maken de wereld veilig en overzichtelijk. Ze bezweren angst en chaos.

Een ritueel is meer dan een gewoonte. In rituelen worden stukjes werkelijkheid door herhaling boven alledag uitgetild. Een ritueel is een viering. Tijd, plek en volgorde van handelingen liggen vast of het altijd zo geweest is en altijd zo zal zijn. Alsof het zo moet. Je kind werpt zich op als de eerste en strengste bewaker van de heilige wetten van de rituelen die horen bij eten, badderen of slapen gaan.

Voorlezen
Voorlezen draagt veel rituele mogelijkheden in zich. Het is een viering van samenzijn, samen genieten van woorden en beelden, van het delen van belevingen.

Voorlezen kan elk moment van de dag. In de file, in de wachtkamer bij de dokter of op een bankje in het park. Maar voorlezen als ritueel vraagt om een vaste plaats en een eigen tijd. Samen op de bank na het eten. In het bed voor het slapen gaan. Lekker zitten of liggen, elkaar voelen, elkaar zien, elkaar horen, met als middelpunt het verhaal met de woorden en de plaatjes.

Voorlezen als ritueel vraagt om hetzelfde begin en hetzelfde eind van het gebeuren. Het halen van het prentenboek, het pakken van de POMPOEN die op zijn vaste plek klaar ligt. Het openslaan van de bladzijden. Het kijken naar de plaatjes. Het horen van woorden. Het napraten over het verhaal.Het terugleggen van het boek of tijdschrift, tot de volgende keer.

Slordigheid staat haaks op elk ritueel. Respect is het sleutelwoord. Je kind voelt dat haarfijn aan. Het eist je volledige toewijding aan het gebeuren. De betovering mag niet worden verbroken door een telefoontje of een jengelend babyzusje. Als vanzelf worden handelingen zorgvuldig. Behoedzaam sla je samen bladzijden om.

Zo wordt voorlezen iets om naar te verlangen. Zo wordt voorlezen iets om nooit meer te vergeten.